اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی

نخستین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات بانکی با همکاری بخش خصوصی و مشارکت دانشگاه‌ها، بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و با پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزهای 21 و 22 آذرماه سال 88 در تهران برگزار گردید

در این کنفرانس استادان، صاحب‌نظران و مدیران بانکداری و بازاریابی از داخل و خارج از کشور به ارائه دانش‌ها و تجربیات علمی خویش و در محیطی کاملا علمی به مبادله افکار و انتقال تجارب بدست آمده و دستاوردهای علمی پرداختند.

شرکت فن آوران انیاک کاهش فاصله موجود بین بانکهای ایرانی و خارجی در حوزه خدمات الکترونیک را مستلزم استفاده بیشتر از ابزارها و فن آوری های نوین دانسته، لذا با با شرکت در کنفرانس بین المللی بازرایابی خدمات بانکی و رونمایی سامانه ای جدید تحقق راهبرد شبکه بانکی در فراگیر ساختن استفاده از پول الکترونیک در کشور را فراهم ساخت.

در این سیستم با اتصال یک برچسب (TAG) الکترونیک بسیار کوچک به گوشی های تلفن همراه تمام پرداختهای الکترونیک صرفاً با نزدیک کردن گوشی به reader انجام می پذیرد.
?>
sahte kizlik zari dusuk hapi