سیستمهای یکپارچه و جامع مدیریت خدمات پرداخت PSP یا  Peyment System Provider
    •    تعریف : "جهت مدیریت ، کنترل و نظارت بر روند عملیات گردش اطلاعات و فعالیتهای واحدهای حوزه سازمانی PSP اعم از نصب و خدمات فنی ، امور نمایندگان و مناطق، بازاریابی ، خدمات پشتیبانی و مرکزتماس ، مغایرتهای بانکی و سایر فعالیتها و خدمات مرتبط با PSP در واحدفنی ، واحد شبکه و مخابرات ، واحد انبار ، واحد نرم افزار ، واحد صدور و شخصی سازی کارت ، مدیریت و کنترل پروژه های بانکی و کارتابل داخلی و ..... میباشد که هریک از واحدها با توجه به ماهیت و شرح وظایف خود از سیستم مرتبط و تخصصی خود یا مشترک آن را اجرا و مدیریت مینماید."
•     از عمده ترین نرم افزارهای سیستم یکپارچه PSP ضمن اشاره به نرم افزارهای جامع وپیشرفته   Call Center, CICو Help Desk و زیر سیستمهای PSP Application در دو سطح کاربری Web/Windows  ، میتوان موارد زیر را از عمده ترین ویژگیها و خصوصیات بارز آنها نام برد:
•    معماری مبتنی بر پیشرفته ترین متدلوژی و سکوهای فنی و اجرایی و بانکهای اطلاعاتی سیستمها
•    یکپارچه و متمرکز بودن سیستمها با امکان مدیریت فنی ، اجرایی و امنیتی هریک از آنها
•    جامعیت ساختار و تامین تمام نیازهای اطلاعاتی جاری کاربران و بانکها
•    سرعت پردازش و پاسخگویی به نیازها باتوجه به حجم و گستره نقل و انتقال تراکنشهای بانکی در هر ثانیه در سطح کشور
•    امکان کنترل ، نظارت ، مانیتورینگ و گزارش سازیهای متنوع از عملیات تراکنشهای بانکی توسط مدیران بانکها و شرکت در سطح کشور
•    و....cankaya Escort, Ankara Escort, eskişehir Escort, Bursa Escort, izmit Escort, Ankara rus Escort, Escortlariz, istanbul Escort, Antalya Escort, Ankara Eskort, halkalı Escort, Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort