ساختارکلی گروه محصولات نرم افزارهای بانکی:
•    باتوجه به مقدمه اجمالی فوق و شرکت انیاک در راستای تحقق اهداف و برنامه ها در تداوم خدمات و توسعه محصولات ، منابع و خدمات متعدد و جامع خود و نیز به منظور حمایت و پشتیبانی مشتریان فعال (درحال همکاری وتوسعه خدمات) تمام حوزه های بانکی کشور ، گروه موضوعی زیر را میتوان از اهم دستاوردها و اقدامات موثر برنامه ها و عملکرد شرکت در طراحی ، تولید، اجرا ، پشتیبانی و توسعه ابزارهای لازم در بهره وری لایه های مدیریتی ، اجرایی و عملیاتی نقش تعیین کننده داشته را نام برد : (هریک شامل مجموعه ایی از سیستم های مرتبط میباشد)
•    سیستمهای یکپارچه و جامع پرداخت الکترونیکی به جهت ارائه خدمات متنوع توسط پایانه ها به مشتریان Pos Application
•    نرم افزارهای یکپارچه و جامع کنترل ، مدیریت پردازش و پشتیبانی فنی و اجرایی و مانیتورینگ تراکنشهای بانکی مشتریان در کشوردرلایه ستادی/ مدیریتی (PSP/Server Application)
•     نرم افزارهای یکپارچه ثبت ، کنترل و پردازش عوامل پشتیبانی فنی و اجرایی اطلاعات و تجهیزات پایانه های بانکی درسطح کشور لایه کارشناسان فنی و نمایندگان   (PSP/Client Application)
•    بهره برداری از تجهیزات و سرورهای پیشرفته و ایجاد بسترهای جامع مخابراتی و سوئیچینگ با استانداردهای بانکی داخلی و بین المللی برای مدیریت نقل و انتقالات وگردش اطلاعات ، انجام پردازشها و عملیات متعدد بانکی ، افزایش سرعت و دقت درمحاسبات  و کنترل و مدیریت امنیت تراکنشهای حجیم بانکی?>
sahte kizlik zari dusuk hapi