محصولات غیر بانکی :
    رشد غير قابل پيش بيني و توسعه روز افزون فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه هاي گذشته که با تکيه بر توسعه منابع ، صنايع و علوم مختلفي ازجمله کامپيوتر، مخابرات ، الکترونیک و ... صورت گرفته، بر سطوح مختلف عملکردها و رفتارهای فنی و اجرایی سازمانها تاثيرات شگرفي داشته است تا جاییکه این تغييرات، باعث دگرگونی محيط فعاليت سازمانهاي بزرگ و کوچک بدلیل تغییر فرآیندها ، تعاریف و مفاهیم مدیریتی مختلف کاملا تخصصی و پيچيده تر شده است و لذا به همين جهت نياز به سيستمهايي که بتواند ضمن تسریع و افزایش دقت در پاسخگویی به نیازهای مختلف سازمانی ، ارتباط بهتري بين اجزاي مختلف فرآیندها برقرار کرده و جريان اطلاعات را در بين آنها تسهيل نماید، افزايش چشمگيري يافته است که با وابستگی و پیوند بین نیازها و سیستمهای اطلاعاتی ، با صراحت میتوان گفت نه تنها موفقیت هر سازمانی وابسته به میزان استفاده و بهره برداری از فناوری اطلاعات میباشد بلکه عامل اصلی در تداوم و بقاء آن خواهد بود. اين سيستمها را كه در مجموع بنام سيستمهاي سازماني(Enterprise Systems ES)  شناخته میشوند ، شرایط و زمينه اي را فراهم آورده اند که مديران بتوانند در برنامه ریزی و تصميم گيري هاي مختلف خود از اطلاعات مناسب در هر جا و در زمان لازم استفاده نمايند.?>
sahte kizlik zari dusuk hapi