ساختارکلی گروه محصولات نرم افزارهای غیر بانکی:
باتوجه به مقدمه اجمالی فوق شرکت انیاک در راستای تحقق برنامه ها  و تداوم خدمات و توسعه محصولات خود و نیز به منظور حمایت و پشتیبانی مشتریان مختلف غیر بانکی در سطح کشور ، اقدام به تحلیل ، طراحی و تولید سیستمهای منابع سازمانی ویژه مشتریان غیر بانکی نموده است که محصولات و دستاوردهای نرم افزاری زیر را از جمله نتایج و عملکردهای آن میتوان برشمرد :
1)    سیستمهای یکپارچه و جامع منابع سازمانی Enterprise Resource Planning(ERP)
2)    نرم افزار اموال گردانی باقابلیت استفاده ازبارکد
3)    نرم افزار اموال انبار داری باامکان استفاده از فناوری RFID
4)    نرم افزار اموال لیبیلینگ
5)    نرم افزار پخش
6)    نرم افزار صندوقهای فروشگاهی
7)    نرم افزار مرکزپاسخگویی
8)    نرم افزار رستوران (سلف سرویس)?>
sahte kizlik zari dusuk hapi