نرم افزار اموال گردانی باقابلیت استفاده ازبارکد
تعریف : "سيستـم مکانیـزه اموال گرداني مبتني بر باركد يكي از پركاربردترين سيستمهاي قابل اجرا در اموال گرداني سازمانهاي بزرگ دولتي و خصوصي مي باشد، كه امكان رديابي دقيق و سريع اموال را در انبار مراكز مختلف به آساني بر قرار مي سازد. با پياده سازي اين سيستم تقريباً امكان اشتباه به حداقل رسيده و تمامي سازمانها با آماري دقيق از اموال خود قادر به توسعه اي روز افزون و صرفه جويي بسيار در وقت خود خواهند بود. پیاده سازی این سیستم برای شرکتهای دارای برنامه کنترل موجودی اموال و شرکتهایی که فاقد این برنامه هستند متفاوت است که به تفکیک قابل بررسی است"    
   •    الف : امکانات و قابلیتهای اجرایی سیستم
مزایای سیستم جمع آوری اموال:
1.    كنترل دقيق اموال موجود در هر مجموعه بر اساس محل قرارگيري
2.    كاهش زمان اموال گرداني و سرعت و دقت در جمع آوری اطلاعات
3.    افزايش تعداد دوره اموال گرداني
4.    امكان درج وضعيت اموال
5.    امكان رديابي اموال مفقود شده
6.    كاهش اشتباه به دليل ثبت مكانيزه اطلاعات
7.    امکان تحلیل دقیق داده های بدست آمده برای تصمیم گیریهای آتی
8.    کاهش خرابی های احتمالی تجهیزات به خاطر داشتن اطلاعات به  روز و صحیح در نتیجه اعمال اقدامات پیشگیرانه
9.    کاهش اقدامات اضافی پنهان در حین حیات سیستم به علت داشتن سیستم ردیابی کارآمد
10.    افزایش عمر مفید تجهیزات به علت اقدامات مناسب نگهداری در نتیجه داشتن اطلاعات صحیح از وضعیت تجهیزات
11.    کاهش هزینه بایگانی اطلاعات به علت تغییر سیستم جمع آوری اطلاعات از حالت کاغذی به الکترونیکی
•    روش استقرار و عملیاتی نمودن سیستم:
1.    ایجاد برنامه نرم افزار کنترل موجودی اموال با توجه به نوع نیاز مشتری(درصورت سنتی بودن روش قبلی)
2.    هماهنگی با برنامه کنترل موجودی اموال موجود در سیستم(درصورت وجود سیستم اموال قبلی)
3.    تعریف و چاپ بارکد برای اموال موجود با توجه به ساختار برنامه کنترل اموال
4.    خواندن و ثبت بارکد اموال توسط کارشناس اموال گردانی با استفاده از دستگاه جمع آوری اطلاعات
5.    ارائه تسهیلات ارتباطی دستگاه جمع آوری اطلاعات و برنامه کنترل اموال
6.    تخلیه اطلاعات دستگاه جمع آوری در برنامه کنترل موجودی
7.    تجزیه و تحلیل اطلاعات و ایجاد گزارشات دقیق
8.    و....
   •    ب : عمده ویژگیهای فنی :  
امکانات اصلی نرم افزار :
1.    معرفی اموال بصورت درختی با استفاده از لایه بندی نامحدود و بصورت ویژوال
2.    معرفی بارکد محل و دیزاین آن توسط کاربر  
3.    اعمال تغییرات در بارکد محل و مشخصات استقرار اموال
4.    انتقال داده های اموال مربوط به یک مرکز هزینه بر روی دستگاههای جمع آوری اطلاعات HandHeld
5.    اعمال بازرسیهای موردی و گزارش مغایرتها بصورت لحظه ای بر روی دستگاههای جمع آوری اطلاعات HandHeld
6.    جمع آوری داده های مربوط به شمارش اموال روی دستگاه جمع آوری اطلاعات (HandHeld) و انتقال آن به سرور جهت گزارش گیریهای آماری و مغایرتی
7.    تغییر گروه بندی و لایه ها و سر شاخه های اموال با کاربری آسان  UserFreindly
8.    و مشخصات فنی :
•    دیتا بیس: SQL server
•    زبان برنامه نویسی: VB.Net و #C
•    سیستم عامل دستگاه جمع آوری اطلاعات: Win. CE5?>
sahte kizlik zari dusuk hapi