محصولات نرم افزاری بانکی
    شرکت فن آوری انیاک بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو و از اولین فعالان صنعت انفورماتیکی (بخش خصوصی) در حوزه بانکداری الکترونیک و PSP کشور ، برای پیاده سازی و استقرار و توسعه فناوریهای روز دنیا درکشور با تکیه برسه رکن دانش محور "منابع انسانی متعهد و متخصص"،  "برنامه ریزی استراتزیک و راهبردی (تدوین سند چشم اندازبلندمدت)" ، "سرمایه گذاری و تامین منابع مالی و اقتصادی کلان"  ، توانسته با دستاوردها و فعالیتهای خود علاوه بر تحقق بسیاری از اهداف و محور طرحها و برنامه های حاکمیتی کشور در بخش فناوریهای نوین بانکی ، در سند راهبردی و چشم انداز توانسته ضمن همگامی و همسوسازی کلیه فعالیتهای وفرآیندهای فنی ، اجرایی و سازمانی خود، نقش مثبت و تعیین کننده ایی در تحول نظام بانکی کشور و دستیابی و استقرار نظام نوین بانکداری الکترونیک بدست آورد و علاوه بر کسب رتبه بالا و افتخارات شایسته در صنعت IT کشور و جایگاه نخست در حوزه شرکتهای PSP ، موفق به کسب سهم اعظمی از اجرای برنامه ها و سیاستهای حوزه بانکداری نوین و تحقق محورهای دولت الکترونیک دربخش بانکداری الکترونیک درچشم انداز و برنامه های جاری و آتی خود گردیده است .?>
sahte kizlik zari dusuk hapi