مواد مصرفی
واحد مواد مصرفی و شناسایی خودکار به عنوان یکی از بازوهای مهم اجرای پروژه های ردیابی با اتکا به تنوع متریال و کیفیت فوق العاده آنها، نقش مهمی در برطرف کردن مشکلات مشتریان خود در این زمینه داشته است. اکنون این واحد به باور طیف وسیع مصرف کنندگان خود، نخست به عنوان یک مشاور امین و بعد به عنوان یک تامین کننده مطمئن شناخته شده است.
واحد مواد مصرفی شرکت انیاک يكي از بزرگترين تأمين كنندگان برچسب با بيش از 500 سايز متنوع و ريبون با ماركهاي مختلف مي‌باشد که از چند کشور پوشش می گیرد و در زمينه برچسب نماينده رسمي رول كاور((ROLL COVER ايتاليا و در زمينه ريبون نماينده رسمي زبرا(ZEBRA)  امريكا و آرمور(ARMOR) فرانسه ميباشد.?>
sahte kizlik zari dusuk hapi