بلیط الکترونیک
تعریف : بليط‎ الكترونيكي، كارت هوشمند الكترونيكي است كه قابليت خواندن و ثبت اطلاعات سوار و پياده شدن مسافر را در هنگام استفاده از سيستم حمل و نقل فراهم مي‎كند. با هر باراستفاده مسافراز اتوبوس و گذر از مقابل دستگاه كارتخوان كه قبلاً در ورودي‌هاي اتوبوس نصب شده است، هزينه بليط از مبلغ ذخيره شده در كارت مسافركسر و در حافظه دستگاه كارتخوان ذخيره مي‎گردد. محتويات دستگاه كارتخوان در پايان هر روز به حساب شركت واحد اتوبوس‌‌راني نزد بانك واريز مي‌گردد.  بر اين اساس افراد براي پرداخت هزينه اتوبوس نيازي به تهيه كارت جداگانه‌اي نداشته و مي‌توانند كليه‌ پرداخت‌هاي خود مانند هزينه استفاده از انواع وسايل حمل و نقل،  خريد از مراكز مجهز به دستگاه كارتخوان، پرداخت عوارض و غيره را از طريق يك كارت انجام دهند.
راه کارها : باتوجه به مزایا ، محاسن و ارزش افزوده آن هم برای ارائه دهنده (سازمانها) هم برای استفاده کنندگان (مثل مسافرین)، شرکت فن آوران انیاک با ایجاد منابع گسترده و زیرساختهای لازم نرم افزاری و سخت افزاری ،  در تامین ، اجرا و پشتیبانی راه کارهای ذیل آماده ارائه و توسعه کاربری آن در سازمانهای مربوطه و تو سعه خدمات به استفاده کنندگان کارت در کشور میباشد:
روشهای فنی و اجرایی در انجام راه کارها :
    •    تامین تجهیزات :  شامل تجهيزات کارت خوان ، تجهيزات کنسول راننده ، مجموعه سيستم و تجهيزات مرکز کنترل ، تجهيزات دستگاه شارژ و پرينت كارت ، تجهيزات کامپیوتر و تجهيزات وابسته ، تجهيزات دستگاه گیرنده و فرستنده و ارتباطاتي ، تجهيزات کارت خوان بازرسی ، تجهيزات قطعات یدکی ، تجهيزات تست ، تامين كارت بدون تماس و مغناطيسي و....
    •    طراحی ، نصب و اجرای نرم افزارها : شامل مجموعه نرم افزارها و سیستمهای کاربردی
    •    مدیریت و راهبری و پشتیبانی : شامل پشتیبانی سیستمها و سخت افزارها و استفاده کنندگان(مرکزتماس) ، آموزش ، ارتقاء و توسعه خدمات ، نگهداری و کنترل
کاربردها و استفاده کنندگان  : از کارکردهای بلیط الکترونیکی میتوان به جنبه های کاربردی زیادی مثل مراکز عمومی و اجتماعی  به تفکیک گروه های سازمانی زیر اشاره نمود :
    1.    حمل و نقل عمومي : بليط قطار شهري ، اتوبوسهاي داخل شهري و بين شهري و حتي تاكسي
    2.    عوارض بزرگراه ها : قبوض عوارض اتوبانهاي بين شهري ،  بزرگراههاي داخل شهر
    3.    پاركينگ: پرداخت خودكار حق پاركينگ ، ساماندهي اشتراك ساليانه استفاده پاركينگ هاي  عمومي ،  خصوصي ،  طبقاتي ،  پارك موقت خودروها
    4.    و سایر مراكز ورزشي و تفريحي ، مراكز فرهنگي  ، سينماها و سالن هاي تئاتر ، پاركها و شهربازي ها ،  مجموعه‌هاي تاريخي و.......
        اهداف و ارزش افزوده :  عمده مزایا ، محاسن و ارزش افزوده بلیط الکترونیکی که فن آوران انیاک بعنوان تنها راه کار و راه حلهای مشکلات روشهای سنتی موجود ارائه خواهد داد:
        سرعت و سهولت استفاده از آن بدون تماس بهترین راه کار اجرایی در مراکز دارای تردد بالا(مثل اتوبوسهای شرکت واحد)
        اعمال دقيقتر عدالت اجتماعي و سوبسيدهاي مالي در قبال مسافت سفر و مسيرهاي خاص
        امكان پذير گرديدن اتخاذ هر گونه تصميم مديريتي بر اساس گردش اطلاعات در خصوص افزايش خطوط – جابجايي مقطعي و يا دائمي ( فصلي و يا موضوعي ) تعدادي اتوبوس در بين خطوط بر اساس آمار و اطلاعات مسافرين
        به روز گرديدن اطلاعات سفر درون شهري و درآمدهاي حاصله
        تسريع گرديدن محاسبات كارانه رانندگان و ...  
        امكان كنترل و مونيتورينگ اتوبوس هاي در حال سرويس و خارج آن
        قابليت هاي نرم افزاري مديريتي  با ويژگي هاي خاص منظوره پردازش مسير – تحليل خطوط – آناليز توسعه خطوط – ظرفيت هاي اضافي – برنامه ريزي خطوط – مديريت دسترسي – بازرسي و كنترل سيستم و خطوط و ...
        کنترل ، برنامه ریزی هوشمند  و مدیریت مطلوب سرویس دهی ناوگان اتو بو سرانی با استفاده از امکانات شبکه موبایل کشور
        و......?>
sahte kizlik zari dusuk hapi