کارت شارژ الکترونیک
تعریف : "با این محصول ، دارنده کارت بدون محدویت زمانی و مکانی ، میتواند با استفاده از دستگاه پایانه فروش که در فروشگاه و یا کیوسکهای الکترونیکی مستقل تعبیه شده است نسبت به شارژ اعتبار سیم کارت انواع اپراتورهای تعریف شده خود (ایرانسل، همراه اول و...) اقدام نماید."
بی شک تلفن همراه یکی از برجسته ترین دستاوردهای فناوری امروزه محسوب میگردد تا جاییکه توسعه کاربری ، افزایش قابلیتها و امکانات کاربری آن در راستای تسهیل ، گسترش و اجرای بانکداری الکترونیک از اولویتهای فناوری روز دنیا و کشورهای پیشرفته تعریف گردیده است لذا نکته قابل توجه اینجاست که این خدمات بصورت متقابل بوده و بانکداری الکترونیک نیز باید پاسخگویی نیازهای تلفن همراه باید باشد که پشتیبانی از کارت تلفنهای اعتباری برای شارژ مبلغی آن یکی از همین خدمات در بانکداری نوین میباشد.
طبق آمارهای موجود بیش از 90 درصد استفاده کنندگان تلفن همراه در دنیا از سیم کارتهای  Prepaid استفاده می کنند و اگر حجم مکالمات آن را برای این تعداد در نظر بگیریم به اعداد نجومی حجم فروش کارتهای شارژ در کشور های مختلف از جمله کشور خودمان توسط اپراتورهای تلفن همراه پی خواهیم برد و افزایش اپراتورهای تلفن همراه که افزایش صعودی غیر قابل پیش بینی را بهمراه خواهد داشت ،  نیز در ایجاد بسترها و زیرساختهای فنی و اجرایی برای فروش شارژ مزید بر علت خواهد بود.
کارت شارژها از نوع کارتهاي پيش پرداخته میباشد که کاربر با خرید آن از طریق پایانه بانکی و دریافت شماره رمز میتواند به جاي پرداخت پول، هزينه مورد نظر از موجودي کارت کسر و از آن استفاده نماید.
راه کارها :  یکی از راه کارهای موثر و نقش آفرین در ارائه خدمات و فروش  شارژ  ، انتقال این حجم فروش برروی پایانه های بانکی خواهد بود که متاثر از این عملیات کاهش شدید هزینه های توزیع ، افزایش ارزش افزوده خدمات و تسریع در جابجائی پول را شاهد خوایم بود بطوریکه امروزه خرید مستقیم و فیزیکی کارت شارژ به حداقل میزان خود رسیده است و دراین راستا شرکت فن آوران انیاک به عنوان یکی از شرکتهای PSP های برتر کشور اقدام به ایجاد، توسعه و پشتیبانی  این سیستم و ارائه خدمات متنوع برای دارندگان پایانه بانکی  POS نموده است که فعال بودن حدود 300.000 پایانه بانکی درکشور ومدیریت و انجام عملیات آن در بسترها و زیرساختهای شرکت انیاک گواه روشنی بر نقش این فعالیت در حمایت و پشتیبانی در سطح ملی از  بهره برداران و خدمات دهندگان(اپراتورها) میباشد.
روشهای فنی و اجرایی در انجام راه کارها :
1-    سوییچ e-Voucher: سوییچ در محل شرکت انیاک قرار گرفته از یک سو به سیستم سازمانهای ارائه کننده خدمات اعتباری متصل بوده و از سوی دیگر به سرور ارتباطی پایانه های فروشگاهی یا سرورهای بانکی برای ارائه خدمات فروش کارت شارژ متصل می گردد.
2-    سرور ارتباطی دستگاههای کارتخوان: این سرور امکان مدیریت پایانه های فروشگاهی را فراهم نموده ، ارتباط پایانه ها را با سرور e-Voucher ممکن می سازد.
3-    پایگاه اطلاعاتی: تمامی اطلاعات مرتبط مانند اطلاعات کارت شارژهای عرضه شده توسط  فروشگاه، تاریخ و زمان تراکنشها در این پایگاه نگهداری می شود.
4-    نرم افزار مدیریت سیستم: نرم افزار تحت وب برای مدیریت سوییچ، کنترل کارت شارژها و پایانه های فروش.
5-    نرم افزار پایانه فروشگاهی: نرم افزار مورد نیاز بروی پایانه های فروشگاهی برای عرضه کارت شارژهای مختلف.
اهداف و ارزش افزوده :  محاسن و ارزش افزوده کارت شارژها شرکت فن آوران انیاک را بعنوان تنها راه کار و راه حلهای مشکلات فروش شارژ رادر گروه های زیر میتوان بر شمرد:
1-    برای سیستم بانکی:  ایجاد تنوع در خدمات بانکداری الکترو نیکی ، حذف گردش پول نقد درچرخه خریدخدمات اعتباری ،  کاهش مراجعه به بانکها ، افزایش تراکنش POS های بانکی
2-    برای پذیرندگان فروشگاهی: عدم نیاز به سرمایه گذاری اولیه برای خرید کارت شارژ ، افزایش مشتریان فروشگاه با ارائه کالای جدید قابل عرضه ، یکسان بودن خدمات عرضه در تمامی نقاط کشور ،  جلوگیری از ضرر مالی ناشی از مفقود شدن و یا به سرقت رفتن کارت شارژ ، افزایش امنیت فروشگاه با کاهش نقدینگی صندوق
3-    برای ارائه کنندگان خدمات اعتباری: حذف هزینه های  تولید ونگهداری کارت شارژ فیزیکی ، حذف هزینه های  پخش کارتهای  شارژ  ،  جلوگیری از ضرر های ناشی از مفقود شدن کارت شارژهای فیزیکی ، ارتقاء امنیت در رساندن کارت شارژ به دست عرضه کننده نهائی (فروشگاهها)  ، ثابت نگه داشتن مبلغ فروش کارت شارژ ، کنترل و نظارت بر آمار های فروش با استفاده گزارشهای سیستم ، افزایش حجم فروش ، عرضه کارتهای شارژ در تمام نقاط کشور به صورت همزمان ،  امکان مدیریت سیستم عرضه کارت شارژها از ابتدای چرخه تا انتهای آن ، امکان عرضه کارت شارژ به صورت 24 ساعته ، جلوگیری از کلاهبرداری و عرضه کارت شارژهای تقلبی دربازار
4-    برای مصرف کنندگان: اطمینان خاطر از دردسترس بودن همیشگی کارت شارژ جهت خرید ، حذف هزینه اضافی تهیه کارت شارژ از بازار سیاه ، امکان تهیه کارت شارژ به صورت 24 ساعته ، اطمینان از تقلبی نبودن کارت شارژ?>
sahte kizlik zari dusuk hapi