راه کارهای جامع در پروژه های شخصی سازی کارتها
فرآیند تخصیص کارت به یک فرد خاص، شخصی سازی نامیـده می شـود و مرحله ای اسـت که پـس از صـدور کارت می بایست انجام پذیرد تا کارت آماده ارسال به اشخاص گردد. در اصطلاح کلی، شخصی سازی به معنی بارگذاری همه اطلاعات تخصیص داده شده به شخص در یک کارت است که این داده ها می تواند شامل نام و آدرس و یا اطلاعات مالی و بانکی فرد باشند، آنچه که اهمیت دارد این است که این اطلاعات منحصر به یک کارت خاص می باشد و شامل بارگذاری اطلاعات بر روی چیپ یا نوار مغناطیسی کارت و چاپ یا برجسته سازی مشخصات دارنده کارت، بر روی کارت می باشد.
راه کارها و مزایای سیستمهای شخصی سازی انیاک:
•    کلیه عملیات شخصی سازی مورد نیاز بر روی یک سیستم
•     سرعت شخصی سازی 1500 کارت در ساعت، به همراه پرینت رنگی
•     چاپ، لایه لمینت امنیتی، و نهایتا برجسته سازی
•     تا هفتاد درصد کاهش هزینه به سبب استفاده از ریبون های کیفیت بالا
•     کیفیت چاپ دای ساب بی نظیر
•     فناوری چاپ لبه به لبه چاپ جوهر افشان
•     شخصی سازی اثربخش کارت های هایبرید کانتکت و کانتکت لس
•     سیستم مرتب سازی جهت حفظ جایگاه کارت برگشت خورده
•     سیستم پاکت گذاری Online
واحد شخصی سازی انیاک با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات سخت افزاری و ایجاد  ظرفیت شخصی سازی حدود یکصد هزار کارت در روز با ارائه خدمات و راه کارهای کلان و مراحل شخصی سازی ذیل ، آماده ارایه خدمات به بانکها و موسسات می باشد.
1.    پاکت گذاری کارت
2.    برجسته سازی
3.    کدگذاری نوارمغناطیسی
4.    بارگذاری چیپ کارت هوشمند
5.    چاپ رمز
6.    و امکان صدور کارت در شعبه?>
sahte kizlik zari dusuk hapi