راه کارهای جامع در پروژه های تجهیزات شناسایی خودکار
تعریف : واحد سیستم های شناسایی خودکار شرکت انیاک با اتکا به بیش از 12 سال فعالیت تخصصی در ارایه راهکارهای جامع جمع آوری مکانیزه داده ها مبتنی بر تکنولوژی بارکد و RFID و دارا بودن پرسنل مجرب و کارآزموده در زمینه های فروش و  بازاریابی ، شناخت و طراحی سیستم ، اجرا و پیاده سازی پروژه های متعدد همواره به عنوان یکی از پیشتازان این حوزه در کشور مطرح بوده است.  این واحد بیش از یکصد پروژه عمده در زمینه های مختلف اعم از  شرکتهای خودرو سازی ، لوازم خانگی و سایر مجموعه های معظم صنعتی تولیدی و بازرگانی اجرا نموده است.
سازمانهای هدف : باتوجه به مزایا و ارزش افزوده راه کار و تجهیزات شناسایی خودکار شرکت فن آوران انیاک ، میتوان سازمانهای ذیل را بعنوان بهره برداران محصول و کاربران اصلی راه کارهای آن نام برد:
•    صنايع خودرو سازي ، لوازم خانگي ، نساجي ، پتروشيمي و ...  (پروژههاي نرم افزاري)
•    سازمانها ، وزارتخانهها ، اداره ها و ... (سيستم اموال)
•    شركتهاي پخش (سيستم ويزيتوري و پخش)
•    شركتهاي آب و فاضلاب ، برق ، گاز  (سيستم كنتورخواني)
•    شركتهاي مخابرات و ارتباطات سيار  (فروش تجهيزات : باركد اسكنر)
•    مراكز پست (فروش تجهيزات : ليبل پرينتر)
•    شركتهاي همكار  (فروش تجهيزات : باركد اسكنر و ليبل پرينتر)
•    و.....
درراستای حمایت و تامین نیازهای متعدد مشتریان واحد شناسایی خودکار ، این واحد با مشارکت واحدهای تخصصی انیاک اقدام به تهیه راه کارهای مناسب و تولید محصولات متنوع نموده که از عمده ترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:?>
sahte kizlik zari dusuk hapi