لیبلینگ و بسته بندی
تعریف :عملیات برچسب دار نمودن کالاها یا بسته بندی آنها به منظور شناسایی و ردیابی کالا در فرآیندهای مختلف از ورود، تولید، انبار و فروش را لیبلینگ Labeling، مینامند. این برچسب ها یا به صورت عادی که حاوی شماره یا نامی خاص جهت شناسایی کالا می باشند ارائه شده و یا به صورت بارکددار که هر بارکد اطلاعات مربوط به محصول را که شامل نام کالا ، قیمت کالا ، کد کالا ، کد شرکت سازنده و غیره می باشد ، ارائه می دهد .
موارد زیر را از انواع لیبیلها و ریبونها در چاپ بارکد میتوان نام برد: 1- برچسب های متال 2- برچسب های PVC 3- برچسب های Polypropylene 4- برچسب های Polyester 5- برچسب های Security (انهدام پذیر)  6- برچسب های Void 7- برچسب های شفاف  8- برچسب های حرارتی و...  انواع  ریبون مثل Super Resin ، ریبون های Wax ، ریبون های Wax/Resin و....
    مزایای سیستم :
1-    امکان گزارش گیری بر اساس اطلاعات بارکد های قطعات
2-    امکان گزارش گیری بر اساس  تاریخ ، ساعت ، دوره ، شیفت ، اپراتور و ...
3-    امکان گزارش گیری از میزان محصولات تولید شده ، محصولات معیوب و ...
4-    امکان ارائه گزارش های تحلیلی از روند تولید و ارائه نمودار های راهنما?>
sahte kizlik zari dusuk hapi