ردیابی قطعات و محصول
•    رديابي محصول در حقيقت تلفيقي است از تكنولوژي سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری به منظور شناسايي محصول با قابليت و کیفیت بالا و  نگهداري ركوردهاي اطلاعاتي ،  پردازش ها و محاسبات مختلف ، تولید اطلاعات و آمارهای کاربردی سطوح مختلف و درنهایت افزایش قدرت تجزيه و تحليل اطلاعات و داده های بدست آمده
•    هنگامي كه يك محصول يا سفارش توليدي وارد كارگاه مي شود مي توان آنرا به درستي شناسايي كرد. اطلاعات حاصل از شناسايي محصول ، به طور اتوماتيك به كامپيوتر ارسال و در آنجا ورودشان ثبت و ساير اطلاعات مرتبط نيز به روز مي شود. از آن پس ، نرم افزار مربوطه ، ا ين اطلاعات را پردازش كرده و آنها را به شكل قابل استفاده در مي آورد.  سيستم هاي رديابي محصول را مي توان در عمليات ساخت ، توزيع و يا نقل و انتقالات خارجي استفاده كرد.
مزایای سیستم :
1-    جمع آوری اطلاعات جامع از پروسه تولید با سرعت و دقت بالای در جمع آوری داده
2-    کاهش ضریب خطا بدلیل عدم دخالت نیروی انسانی هنگام ثبت اطلاعات
3-    امکان جمع آوری اطلاعات دقیق از روند کنترل کیفیت
4-    قابلیت استخراج اطلاعات جامع از روند تولید یک محصول با استفاده از کد شناسایی آن
5-    قابلیت ردیابی شیفت ، شماره پایانه و اپراتور مسئول محصول تولید شده از طریق کد شناسایی آن
6-    امکان شناسائی تهیه کننده مواد اولیه یک محصول با استفاده از کد شناسایی آن
7-     قابلیت گزارش گیری های کامل ، جامع و تحلیلی از وضعیت موجود
8-    کاهش هزینه های زمانی و مالی جاری و آینده ، بوسیله جلوگیری از ضرر بیشتر با کشف سریع اشکال در خط تولید?>
sahte kizlik zari dusuk hapi