سیستم مکانیزاسیون اموال
•    سيستم اموال گرداني مبتني بر باركد يكي از پر كاربرد ترين سيستمهاي قابل اجرا در اموال گرداني سازمانهاي بزرگ دولتي و خصوصي مي باشد كه امكان رديابي دقيق و سريع اموال را در انبار مراكز مختلف به آساني بر قرار مي سازد .
    راه کار : در اكثر سازمانها ، ثبت اموال به تفكيك مراكز هزينه و ثبت جابجائي و استهلاك همچنين اموال گرداني بدليل وجود حجم بالاي اثاثيه يك معضل به شمار ميرود. اين شركت با توليد يك سيستم كاملا" به روز و با بهره گيري از تكنولوژي باركد گامي مهمي در ارائه خدمات مطلوب به موسسات و سازمانها در ارتباط با ثبت مكانيزه اطلاعات اموال برداشته است.
    با پياده سازي اين سيستم تقريباً امكان اشتباه به حداقل رسيده و تمامي سازمانها با آماري دقيق از اموال خود قادر به توسعه اي روز افزون و صرفه جويي بسيار در وقت خود خواهند بود .
•    پیاده سازی این سیستم برای شرکت های دارای برنامه کنترل موجودی اموال و شرکت هایی که فاقد این برنامه هستند متفاوت است که به صورت مجزا روش مناسب اتخاذ میشود.
    مزایای سیستم :
1-    سرعت و دقت در جمع آوری اطلاعات
2-    کاهش خرابی های احتمالی تجهیزات به خاطر داشتن اطلاعات به روز و صحیح در نتیجه اعمال اقدامات پیشگیرانه
3-    کاهش اقدامات اضافی پنهان در حین حیات سیستم به علت داشتن سیستم ردیابی کارآمد
4-    افزایش عمر مفید تجهیزات به علت اقدامات مناسب نگهداری در نتیجه داشتن اطلاعات صحیح از وضعیت تجهیزات
5-    کاهش هزینه بایگانی اطلاعات به علت تغییر سیستم جمع آوری اطلاعات از حالت کاغذی به الکترونیکی   ?>
sahte kizlik zari dusuk hapi