کارت حمل و نقل
کارت حمل و نقل نیز یکی از مزایای فناوری در ایجاد شهر و شهروند الکترونیکی است که به موجب دریافت آن ، هر شهروندی قادر خواهد بود به منظور حذف فیزیکی جابجایی پول در تردد شهری مثل تاکسی ، آژانسها ، اتوبوس ، مترو ، مونوریل و..... ، از شارژ کارت خود استفاده نماید. و براساس برنامه جامع شهرداریها آ تقریبا تمامی اتوبوسها نیز به تجهیزات بلیط الکترونیک مجهز شده و درآینده نزدیک نیز تمامی تاکسیها ملزم به استفاده از آن خواهند بود.
با استفاده از کارت فوق علاوه بر تسهیل و تسریع استفاده از وسایل حمل و نقل ، کاهش هزینه بدلیل انجام محاسبه مبالغ کرایه بطور سیستمی منافع شهروند تامین شده و نیز از برخوردهای و اعتراضات شهری جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ازمزایای مهم کارتهای حمل و نقل ، ایجاد امکان صحیح برنامه ریزی ، مدیریت و خدمات رسانی بخشها و سازمانهای مسئول در تامین و پاسخگویی به شهروندان میباشد.cankaya Escort, Ankara Escort, eskişehir Escort, Bursa Escort, izmit Escort, Ankara rus Escort, Escortlariz, istanbul Escort, Antalya Escort, Ankara Eskort, halkalı Escort, Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort