کارت دانشجویی
    با توجه به شرایط ویژه دانشگاه ها با حضور حجم بالائی از دانشجویان ، اساتید ، اعضای هیئت علمی و .... کارت های اعتباری و الکترونیکی یکی از بهترین راه کارهای ارائه خدمات و مدیریت مراکز دانشگاهی خواهد بود.که از اهم این خدمات از طریق این کارتها میتوان به یکپارچگی عملیات سیستمی در کنترل تردد، خوابگاه ، سلف سرویسها ، کتابخانه ها ، همایشهای داخلی و..... اشاره نمود.
    ازجمله خدماتی که با استفاده کارتهای دانشجویی دارای ارزش افزوده بوده و بهترین راه کار مدیریت و انجام خدمات متنوع خواهد بود عبارتند از :
•    رزرواسيون غذا و سلف سرويس (ذخيره سازي داده هاي بصورت استاندارد)
•    انتخاب واحد و كارنامه دانشجوئي (ذخيره سازي داده ها بصورت استاندارد)
•    كتابخانه (ذخيره سازي داده ها بصورت استاندارد)
•    پرداخت شهریه و هزینه های تحصیلی
•    پرداخت اقساط وامهای دانشجویی
•    تردد و استفاده از پارکینگهای دانشگاه
•    استفاده از منابع علمی و تخصصی مثل سایتهای اینترنتی ، واحدها پژوهشی ، پایان نامه ها و....
•    و....?>
sahte kizlik zari dusuk hapi