جشنواره های صنفی در هر کشوری بستراصلی و تجلیگاه آثار ، محصولات و دستاوردهای همه حوزه های صنعتی ، خدماتی ، تولیدی و.....  خواهد بود بر این اساس ورود بانک‌های خصوصی به جرگه بانکداری کشور، خصوصی شدن برخی از بانک‌های صاحب‌نام و مطرح دولتی و زمزمه فراهم شدن مقدمات فعالیت بانک های خارجی در داخل کشور، از ضرورت‌های برگزاری جشنواره ها ، همایشها و  کنفرانس بین‌المللی در این حوزه میباشد. که براین اساس شرکت فن آوران انیاک با محصولات جامع بانکی و غیر بانکی خود اعم از نرم افزاری ، سخت افزاری ، تجهیزات پیشرفته پرداخت الکترونیک ، خدمات جامع بانکی در بین شرکتهای psp ، شبکه و خدمات مهندسی مشاوره و ارائه راه کارهای مختلف در تمام زمینه های فناوری اطلاعاتی و ارتباطات و بویژه حوزه بانکداری الکترونیک اعم از نمایشگاهی ، جشنواره ها ، سمینارها و کنفرانسهای معتبر و ملی داخلی حضوری فعال داشته و موفق به دریافت انواع لوح و تقدیرنامه های مختلف گردیده است که در این بخش سایت به ذکر اهم آنها اشاره میشود.?>
sahte kizlik zari dusuk hapi