اولین جشنواره برگزیدگان صنعت و فناوری

نخستین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 20 تا 22 مهرماه 1389  با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مدیران عامل شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات به منظور تجلیل و معرفی برگزیدگان این جشنواره در سالن اجلاس سران برگزار گردید.  این جشنواره در هشت کارگروه دولت الکترونیک، دفاتر برگزیده ICT روستایی، تنظیم مقررات، زیرساخت ارتباطات، صنعت، فناوری اطلاعات، امنیت فضایی و تبادل اطلاعات، پست، پست بانک ورسانه ها برگزار شده که در این رقابت هشت برگزیده در بخش دولت الکترونیک، 15 برگزیده در بخش دفاتر برگزیده ICTروستایی، هشت برگزیده در بخش تنظیم مقررات، 3 برگزیده در بخش زیرساخت و ارتباطات،3 برگزیده در بخش صنعت، 14 برگزیده در بخش فناوری اطلاعات، امنیت فضایی و تبادل اطلاعات، 6 برگزیده در بخش پست، 2 برگزیده در بخش پست بانک و 4 برگزیده در بخش رسانه ها معرفی شدند.

در این جشنواره  شرکت فناوران انیاک  موفق به دریافت برنده لوح تقدیر و نشان ملی جشنواره صنعت و فناوری اطلاعات سال 1389 بعنوان برترین شرکت در حوزه بانکداری الکترونیک گردید.?>
sahte kizlik zari dusuk hapi