بازاریاب و پشتیبان جهت توسعه دفتر فروش و پشتیبانی عملیات تهران

مستعد و علاقه مند به یادگیری فنون بازاریابی و تکنیک های فروش
توانایی شناخت بازار هدف
توانایی مذاکره و ایجاد ارتباط موثر
پیگیر و مسئولیت پذیر
داشتن سابقه کار در زمینه فروش POS مزیت محسوب می شود.

لطفا نام و نام خانوادگی را وارد نمایید.
لطفا پست الکترونیکی را وارد نمایید.
لطفا شماره تماس را وارد نمایید.
لطفا فایل رزومه را وارد نمایید.