تحلیلگر سیستم

مهارت‌ها و شرایط احراز شغل:
. مسلط به تحلیل سیستمها
. آشنایی کامل با چرخه کامل توسعه نرم افزارهای کاربردی
. دانش و تجربه کافی در زمینه طراحی و برنامه نویسی شیء گرا

. آشنایی با مفاهیم معماری نرم افزار و معماری چندلایه و توزیع شده
. توانایی ارتباط با دیگر نقش های چرخه تولید نرم افزار
. تسلط بر ابزارهای مدل سازی
. مسلط به استخراج و مدلسازی فرآیندها
. آشنایی با حداقل یکی از ابزارهای مدلسازی

. مسلط بر مفاهیم طراحی بانک های اطلاعاتی
. توانایی تجزیه و تحلیل ، طراحی و حل مساله
. توانایی رسیدن از فرآیندها به طراحی سیستم
. توانایی مستندسازی، نگهداری و نسخه بندی مستندات

شرح وظایف:

. ارائه نتیجه کار مبتنی بر استانداردهای لازم برای تولید سیستم های نرم افزاری
. تهیه مستندات فنی، تحلیل سیستمی
. طراحی بانک اطلاعات و فرمهای و موجودیت های مورد نیاز سامانه
. ایجاد تعامل با تیم پیاده سازی، تست و مشتری
. برنامه ریزی و کنترل تسکهای مرتبط در ابزار مدیریت تسک و پروژه ی شرکت

لطفا نام و نام خانوادگی را وارد نمایید.
لطفا پست الکترونیکی را وارد نمایید.
لطفا شماره تماس را وارد نمایید.
لطفا فایل رزومه را وارد نمایید.