مرکز تسویه و تبادل امتیاز

سیستم باشگاه مشتریان انیاک

با سیستم وفاداری ، مشتریان می توانند در هنگام خرید کالا و یا دریافت خدمات امتیازهایی را کسب نمایند .سپس این امتیازها را می‌توان برای خریدهای آینده، دریافت تخفیف امتیازی یا تخفیف نقدی بکار گرفت. در واقع هدف از اجرا و پیاده سازی سیستم وفاداری باشگاه مشتریان، حفظ آنها می باشد. چرا که هزینه‌ی حفظ یک مشتری بسیار کمتر از جذب مشتریان جدید می‌باشد. این سیستم مشتریان را به خرید ترغیب کرده و در جذب مشتریان جدید بسیار موثر است.

علاوه بر برنامه‌های وفاداری قیدشده، اتاق پایاپایی وجود دارد که می‌تواند به مدیریت خدمات تسویه باشگاه ها می پردازد.

فرآیند تسویه امتیاز

فرض بر آن است که سیستمی برای مبادله و ارزش‌گذاری امتیازها و یا پاداش‌ها از روی یک سیستم برای جمع کثیری از مشتریان وجود دارد که در آن از یک روش تسویه امتیاز در اتاق پایاپای استفاده شده تا به تسویه، تبدیل اعتبار و بدهکار کردن اعتبار در بین حساب‌ها صرف‌نظر از نوع خدمات و کالاها استفاده می‌شود. این امتیازها توسط یک سیستم هوشمند مدیریت شده و بوسیله‌ی اپراتور مسئول و با تکیه بر اصل باز خرید نگهداری و مدیریت می‌شود.

شتاک

اتاق پایاپای انیاک

وظیفه اصلی اتاق پایاپای این است که به تسویه‌ی امتیازهایی میپردازد که در باشگاه ها بر مبنای هر خرید، ثبت و ذخیره شده است .اتاق پایاپای انیاک (شتاک) مجهز به قابلیت‌هایی برای تسویه، تبدیل اعتبار و واگذاری امتیاز بین حساب‌هایی که به وسیله‌ی مشتریان و یا فروشندگان عضو به دست آمده است می‌باشد. سیستم پاداش امتیازهای انیاک همچنین این قابلیت را دارد که برنامه‌هایی انحصاری را برای بهبود تجربه‌ی خرید مشتری و افزایش وفاداری آنها در اختیارشان قرار دهد. مدیر کسب و کار همچنین می‌تواند امتیازهایی را بر مبنای ازدیاد تراکنش‌ها و فعالیت‌های مشتریان به آنها تخصیص داده و یا به کنترل فرآیند تخصیص امتیاز، موجودی و هزینه‌ها بپردازد. مشتریان می‌توانند از این امتیازها در خریدهای بعدی خود مبادرت به تبادل امتیاز، پاداش و ارز استفاده نمایند. راهکارهای اتاق پایاپای مذکور ، می‌تواند ارتباط امتیازی بین فروشنده و پلت فرم پایاپای شتاک را برقرار نموده و ماهانه به محاسبه، تبادل، خرجکرد و تسویه آنی امتیازات موجود، مبادرت ورزد.

مسئولیت اتاق پایاپای انیاک

با توجه به اینکه در اتاق پایاپای، جایگاه طرفین یک مبادله‌ی مالی به صورت برعکس در نظر گرفته می‌شود، اتاق پایاپای ما نقش یک واسط شناسایی را برای هر دو طرف (مشتری و فروشنده) ایفا می‌کند. ازاین رو هدف از یک اتاق پایاپای، بهبود بهره‌وری بازارها و ثبات سیستم امتیازی می‌باشد.

بازارهائی که به باشگاه وفاداری مشتریان تجهیز میشوند، قطعاً ارتباط بیشتری با اتاق پایاپای خواهند داشت چرا که تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی به شکلی پیچیده صورت خواهند گرفت و نیاز به یک واسط پایدار برای تسویه‌ی آن‌ها وجود خواهد داشت.