به گزارش روابط عمومی شرکت فن آوران انیاک ، این شرکت با بهره مندی از تجربه بیش از بیست سال در حوزه ایجاد و توسعه زیرساخت های پرداخت، نسبت به آغاز پروژه جدیدی  با همکاری موسسه خیریه نیکان ماموت اقدام کرد. از آنجائیکه موسسه خیریه نیکان ماموت در طول ۱۰Read More →

هلدینگ انیاک در چهارمین نمایشگاه تراکنش بوستان گفتگو شرکت کرد و دستاوردهای جدید خود را از جمله شبکه تبادل و تهاتر امتیازی کشور را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد. این نمایشگاه دستاوردهای خوبی را به دنبال داشت و از جمله ی این دستاوردها می توان به حضور افراد بنامRead More →