خدمات پس از فروش

 

با توجه به شرایط استفاده از خدمات، تا زمانی که محصول شرایط تعمیر و یا تعویض را دارد، لطفا دستگاه را به همراه فاکتور خرید آن و کارت گارانتی خدمات پس از فروش خود آماده کنید و با مرکز خدمات مشتریان تماس حاصل نمایید؛ در صورت عدم دسترسی به فاکتور خرید، لطفا اطلاعات مرتبط با کارت گارانتی محصول را تکمیل کنید.

 

 

نام کاربر:

 

شماره موبایل:

 

تاریخ خریداری دستگاه:

 

شعبه دستگاه خریداری شده:

 

آدرس کاربر:

 

مدل محصول:

 

شماره سریال و KSN دستگاه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرایط استفاده از خدمات:

1- به مدت یک سال پس از تاریخ خریداری دستگاه، در صورت استفاده از دستگاه در شرایط عادی، مشتریان می توانند از خدمات تعمیر رایگان دستگاه استفاده کنند.

2- پس از انقضای دوره گارانتی18 ماهه، هزینه خدمات تعمیر دستگاه باید توسط مشتری پرداخت شود.

3- فرسودگی طبیعی دستگاه(مانند فرسودگی قطعات اتصال، ساییدگی و کهنگی)، فاکتورهای انسانی مثل باز کردن دستگاه توسط کاربران، استفاده نامناسب از دستگاه، استفاده از دستگاه بدون توجه به دفترچه راهنمای آن، آسیب وارد کردن به دستگاه از طریق ضربه و...) و خرابی های ایجادی به دلیل دمونتاژ، تعمیر و نگهداری و... دستگاه، که از جانب کارخانه تولیدی آن مورد تایید نیست، شامل گارانتی نمی شوند.

4- باتری یک قطعه مصرفی می باشد و کوتاه شدن عمر باتری امری طبیعی است؛ طول عمر باطری ارتباط نزدیکی با محیط، وضعیت عملیاتی آن و نحوه استفاده از آن دارد.

5- به جهت اطمینان از آنکه شرایط خدمات پس از فروش شامل حال مشتری می شود یا خیر، لطفا برچسب پشت دستگاه را نکنید.

6- هنگام تعمیر یا تعویض دستگاه، لطفا کارت گارانتی خدمات پس از فروش آن را به همراه فاکتور خرید آن ارائه کنید.