فرصت‌های شغلی

سرپرست کنترل کیفیت
تمام وقت
کارشناس Devops
تمام وقت
تعمیر کار الکترونیک
تمام وقت
کارشناس صدور کارت
تمام وقت
HELP DESK
تمام وقت