فرصت‌های شغلی

کارشناس مرکز تماس
تمام وقت
پشتیبان عملیات نرم افزار
تمام وقت
مدیر فنی نرم افزار
تمام وقت
Senior .NET Developer
تمام وقت
Senior Front-End Developer (React)
تمام وقت
کارشناس DBA
تمام وقت
برنامه نویس پایتون
تمام وقت
تعمیر کار الکترونیک
تمام وقت