08 خرداد 1402
اخبار
تمدید قرارداد انحصاری تولید، فروش و خدمات پس از فر...
13 دی 1401
اخبار
رونمایی از میکروکیوسک پرداخت(صندوق‌یار) انیاک
03 دی 1401
اخبار
حضور انیاک در نمایشگاه و همایش TrustTech
21 تیر 1401
اخبار
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فن‌آوران انیاک رایانه...
16 اسفند 1399
اخبار
در راستای تکریم نیازمندان عزیز، شرکت فن‌آوران انیا...
16 اسفند 1399
اخبار
هدیۀ متفاوتی می‌توان تقدیم کرد
21 بهمن 1399
اخبار
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به شبکه تبادل امتی...
26 تیر 1399
اخبار
حضور هلدینگ انیاک در گروه چهارم کمیته علمی و راهبر...
16 تیر 1399
اخبار
تکنیک‌های وفاداری مشتری در ۲۰۲۰
04 تیر 1399
اخبار
ترندهای پرداخت در سال ۲۰۲۰
16 اردیبهشت 1399
اخبار
بهینه سازی باشگاه مشتریان با استفاده از الگوریتم‌ه...
10 اردیبهشت 1399
اخبار
هوش مصنوعی؛ پاشنه آشیل تحول بانکداری