برنامه نویس REACT

 •    مسلط به ReactJS 
 • مسلط به State Management Libraries(Mobx - Redux - Redux-saga - Context)
 • مسلط به (sass - less - jss)CSS
 • مسلط به متدولوژی Scrum 
 • مسلط به مفاهیم typescript 
 • مسلط به material-ui
 • مسلط به آخرین نسخه Next Js
 • مسلط به Tailwind
 • مسلط به Git
 • آشنایی با مفاهیم RESTful api
 • آشنایی با تست نویسی (Jest)
 • آشنایی با اصول Clean Code
 • حداقل 3 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه‌های تحت وب
 • آشنایی با Back-Enk امتیاز محسوب می شود
 • همکاری به صورت تمام وقت و حضوری می باشد
لطفا نام و نام خانوادگی را وارد نمایید.
لطفا پست الکترونیکی را وارد نمایید.
لطفا شماره تماس را وارد نمایید.
لطفا فایل رزومه را وارد نمایید.