فرصت‌های شغلی

برنامه نویس پایتون
تمام وقت
برنامه نویس React
تمام وقت
تحلیلگر سیستم
تمام وقت
رئیس شعبه تهران جهت توسعه دفتر فروش و پشتیبانی عملیاتی تهران
تمام وقت
بازاریاب و پشتیبان جهت توسعه دفتر فروش و پشتیبانی عملیات تهران
تمام وقت
پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان استان یزد
تمام وقت
بازاریاب دستگاه کارتخوان استان یزد
تمام وقت