07 اردیبهشت 1401
گالری تصاویر
رول حرارتی
18 مرداد 1400
گالری تصاویر
کارخانه شرکت فن آوران انیاک
23 اسفند 1399
گالری تصاویر
حضور انیاک تک در نمایشگاه تراکنش آبان ۹۸
23 اسفند 1399
گالری تصاویر
بیست و سومین نمایشگاه الکامپ سال ۱۳۹۶
23 اسفند 1399
گالری تصاویر
بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ سال ۱۳۹۴
23 اسفند 1399
گالری تصاویر
چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران سال ۱۳۹۷
23 اسفند 1399
گالری تصاویر
هفتمین جشنواره ستاره فناوری ۱۳۹۴
23 اسفند 1399
گالری تصاویر
سومین نمایشگاه تراکنش ایران سال ۱۳۹۶
23 اسفند 1399
گالری تصاویر
پنجمین همایش بانکداری الکترونیک سال ۱۳۹۴