مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فن‌آوران انیاک رایانه برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فن‌آوران انیاک رایانه برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فن‌آوران انیاک رایانه روز سه شنبه بیست و یکم تیرماه 1401 در مرکز همایش‌های گروه صنعتی گلرنگ با حضور تمام صاحبان سهام، اعضای هیئت مدیره شرکت انیاک، حسابرس و بازرسان قانونی شرکت برگزار شد. 
در مجمع عادی سالیانه انیاک، سید ابراهیم حسینی نژاد مدیرعامل شرکت فن‌آوران انیاک رایانه به بررسی و تشریح عملکرد انیاک در سال ۱۴۰۰ پرداخت. همچنین پس از ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ۱۴۰۰ مورد بررسی و تصویب مجمع عمومی سالیانه قرار گرفت./
 

./پایان خبر
لطفا متن دیدگاه را وارد نمایید.
لطفا نام را وارد نمایید.